Služby

Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech:

• vedení daňové evidence
• vedení účetnictví pro:

– podnikatele
– cestovní agentury a cestovní kanceláře
– spolky
– obecně prospěšné společnosti
– ústavy

• zpracování personální a mzdové agendy
• zpracování projektů na dotace jak na celostátní, tak na regionální úrovni
• oddělené účtování dotací, administrace projektů EU včetně monitorovacích zpráv
• zpracování výročních zpráv
• školení v oblasti účetnictví, daňové evidence, vedení ekonomických agend, daní apod.
• vyúčtování dotací státních, regionálních, z EU
• zastupování klientů při kontrolách na úřadech
• poradenství
• rekonstrukce účetnictví
• zpracování daňových přiznání pro FO i PO
• další služby dle konkrétních potřeb a požadavků klientů